HOTLINE
0435400738

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN NGAY HÔM NAY ĐỂ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN

.COM .NET .ORG .VN
Kiểm tra

BẢNG GIÁ WINDOWS HOSTING

Dung lượng
Băng thông
Email
Addon Domain
Sub Domain
Park Domain
MS SQL Server
My SQL
Thanh toán tối thiểu
36.000 VNĐ/tháng
300 MB
5 GB
10 địa chỉ
0
3
3
1
0
12 tháng
Đặt mua
63.000 VNĐ/tháng
600 MB
15 GB
15 địa chỉ
0
Unlimited
Unlimited
1
0
12 tháng
Đặt mua
90.000 VNĐ/tháng
800 MB
Unlimited
25 địa chỉ
0
Unlimited
Unlimited
3
1
6 tháng
Đặt mua
135.000 VNĐ/tháng
1.100 MB
Unlimited
40 địa chỉ
1
Unlimited
Unlimited
5
1
6 tháng
Đặt mua
160.000 VNĐ/tháng
1.500 MB
Unlimited
Unlimited
2
Unlimited
Unlimited
7
1
6 tháng
Đặt mua
250.000 VNĐ/tháng
3.000 MB
Unlimited
Unlimited
3
Unlimited
Unlimited
9
1
6 tháng
Đặt mua
380.000 VNĐ/tháng
5.000 MB
Unlimited
Unlimited
4
Unlimited
Unlimited
11
1
6 tháng
Đặt mua
490.000 VNĐ/tháng
7.000 MB
Unlimited
Unlimited
5
Unlimited
Unlimited
15
1
6 tháng
Đặt mua


BẢNG GIÁ LINUX HOSTING
Dung lượng
Băng thông
Email
Addon Domain
Sub Domain
Park Domain
My SQL
Thanh toán tối thiểu
36.000 VNĐ/tháng
300 MB
5 GB
10 địa chỉ
0
3
3
1
12 tháng
Đặt mua
63.000 VNĐ/tháng
600 MB
15 GB
15 địa chỉ
0
Unlimited
Unlimited
1
12 tháng
Đặt mua
90.000 VNĐ/tháng
800 MB
Unlimited
25 địa chỉ
0
Unlimited
Unlimited
3
6 tháng
Đặt mua
135.000 VNĐ/tháng
1.100 MB
Unlimited
40 địa chỉ
1
Unlimited
Unlimited
5
6 tháng
Đặt mua
160.000 VNĐ/tháng
1.500 MB
Unlimited
Unlimited
2
Unlimited
Unlimited
7
6 tháng
Đặt mua
250.000 VNĐ/tháng
3.000 MB
Unlimited
Unlimited
3
Unlimited
Unlimited
9
6 tháng
Đặt mua
380.000 VNĐ/tháng
5.000 MB
Unlimited
Unlimited
4
Unlimited
Unlimited
11
6 tháng
Đặt mua
490.000 VNĐ/tháng
7.000 MB
Unlimited
Unlimited
5
Unlimited
Unlimited
15
6 tháng
Đặt mua

Đối tác